Make your own free website on Tripod.com

Mixkonsult

Jag bygger databasprogram som passar dig

Prislista

Hit Counter

Databas programmering i Access 97

Programmen görs efter dina behov och önskemål.

Det finns färdiga program t ex till ytbehandling som innehåller bl. a. ytberäkning av skruvar, plåtar, trådar och
rör, offertberedning med offertutskrift, artikelregister, orderregister, faktureringsunderlag och lagerhantering.

Analysprogram till ytbehandling

Till verkstadsindustrin finns ett projektuppföljnings program med kostnadsberäkning, kundregister och materialregister.

Lagerhanteringsprogram som kan användas av alla som vill ha  ordning i sina lager.

Hänvisning till nybeställning och hänsyn till prisändringar är självklart.

 

 

Hemsida | Prislista

Kontakta oss:

Hökvägen 3
333 30 Smålandsstenar
Tfn: +46 (0)371 - 339 96
Fax: +46 (0)371 - 339 97
E-post: joern.mix@telia.com